تا همین چند وقت پیش هم هرجا صحبتی از شبکه و زیرساخت های ارتباطی به میان می آمد ، همه و همه بدون بحث فقط به یک نام اشاره می کردند : سیسکو

شاید هنوز خیلی از دوستان به خاطر دارند اول و آخر هرکار و پروژه ای در شبکه فارغ از اندازه ، چه در لبه نهایی و چه در زیر ساخت در اختیار سیسکو بود.

مبالغه نیست اگر اذعان کنیم که کل ستون فقرات اینترنت و شبکه های بزرگ ارتباطی زیر سیطره سیسکو قرار داشت.

یک شرکت معتبر ، قدیمی و یکه تاز در عرصه فناوری زیرساخت های ارتباطاتی و پایه گذار بسیاری از استاندارد های فعلی شبکه 

اما کم کم با توسعه روز افزون و فراگیر شدن شبکه ، تجهیزات و تنوع نیازها ، جای محصولی خالی بود تا در بسیاری زمینه ها به رقابت با این نام بزرگ برخیزد و جوابی باشد برای خواسته هایی که اجرای آنها با تجهیزات سیسکو یا امکان پذیر نبود و یا توجیح اقتصادی نداشت.

گروهی از مهندسین جوان لتونیایی در شرق اروپا ، دست به کار بزرگی زدند که امروز همه ما از آن با نام میکروتیک یاد می کنیم.

حالا میکروتیک به جرات یک رقیب جدی و سرسخت در بسیاری از حوزه ها برای سیسکو به حساب آمده و در بعضی حوزه ها نیز تنها راه حل موجود می باشد.

هنوز هم هستند کسانی که با تعصب و بدون در نظر گرفتن واقعیات فقط و فقط بر طبل سیسکو می کوبند ولی میکروتیک در حوزه سخت افزار و نرم افزار ، به پیشرفت های بزرگ و غیر قابل انکاری دست یافته و هر روز نیز بزرگ تر و توانمندتر می شود.

امروزه متخصصان و دانش آموختگان میکروتیک در بسیاری از نقاط دنیا و کشور عزیزمان در اجرای پروژه ها از محصولات و تجهیزات میکروتیک استفاده می کنند و با خاطری آسوده رضایت کارفرما و مشتریانشان را فراهم می سازند.

در پایان خالی از لطف نیست اگر به اطلاع شما برسانم که برای همه ما مایه مباهات و افتخار است که کوردینیتور منطقه و مدرس بین اللمی یک مهندس جوان و دوست داشتنی ایرانی به نام حامد فرنودی است.

میکروتیکی باش و  منطقی فکر کن !


لطفا از بازنشر مطالب بدون رضایت ناشر و نام بردن از منبع جدا پرهیز نمایید.