درباره گروه ستودا :


شرکت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاره ویدا در سال 1390 در شهر تهران به ثبت رسید.
ستودا با تکیه به توان مدیریتی و بهره مندی از توان منابع انسانی متخصص خویش ، به ارائه راهکار ها نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد.
پیاده سازی اصولی این راهکارها به مدیران شرکت ها و موسسات گوناگون کمک می نماید تا با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود ، حوزه مدیریت خود را گسترش داده و به حداکثر کارایی در سازمان خویش دست یابند.


درباره علی ماهوت چیان :


مدیر عالی گروه ستودا

متولد : فروردین 1358

فارغ التحصیل : مهندسی فناوری اطلاعات

دارای مدرک رسمی مایکروسافت ( MCSE 2003 )

دارای مدارک رسمی شرکت میکروتیک ( MTCNA - MTCUME - MTCTCE - MTCWE - MTCRE )

دارای مدارک رسمی الستیکس ویپ ( ESM - ECE )

دارای مدرک رسمی برنامه نویسی و توسعه سیستم های مبتنی بر ویپ